Zajęcia indywidualne
dla dorosłych

Indywidualna nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych.

Zajęcia indywidualne dla
dzieci i młodzieży

Indywidualna nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży

Zajęcia grupowe dla dzieci

Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia grupowe dla dorosłych

Nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych.